Thứ Sáu, 4 tháng 5, 2012

Nhớ mãi

Ảnh internet


Trót đến hội Lim, trót gặp em
Hội tan mà vẫn thấy hơi thèm
Yếm đào váy lĩnh cười duyên dáng
Nón thúng quai thao hát dịu êm
Tình khúc giao duyên nghe nhớ mãi
Vần thơ ứng tác vịnh quên đêm
Miếng trầu cánh phượng mời chào khéo
Bao khách thơ về nhớ mãi em.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét