Thứ Sáu, 4 tháng 5, 2012

Ngắm Phong lan

Ảnh internet


Rễ buông thơ mộng giưa không gian
Đón nắng chờ mưa gió bạt ngàn
Ướm sắc bốn mùa tươi tốt mãi
Tích hương ngày tháng giữ lâu tàn
Kẻ mơ chuỗi ngọc mơ mê mẩn
Người thích nụ hoa thích cảnh nhàn
Lan tỏa mênh mang mùi quyến rũ
Thỏa lòng muôn khách ngắm phong lan
                           8/10/2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét