Thứ Hai, 25 tháng 6, 2012


        VẪN SAY THƠ PHÚ

     Tuổi già chưa muốn nghỉ ngơi
Vẫn say thơ phú như thời bút nghiên
     “Đam mê kiến thức là tiên”
Tâm hồn thanh bạch bình yên yêu đời.
     Thi đàn để lại niềm vui
Có nhiều ấn tượng tình người thanh cao
     Tâm tư tình cảm dạt dào
Thơ như hương sắc ngọt ngào tươi xuân
     Thơ nâng đời sống tinh thần
Mỗi câu chữ được kết thành hồn thơ
     Yêu đời! Yêu sống vô tư
Duyên thơ làm đẹp ước mơ đời mình
     Thơ làm trí tuệ hồi sinh

           HỒN QUÊ
                (ca trù)
      Thành Nam cảnh sắc con người
Là hoa muôn sắc là lời mẹ ru
      Đất văn đất võ từ xưa
Đẹp sao “tình bạn duyên thơ” ngời ngời
Non Côi sông Vỵ
Cảnh thanh bình dung dị đẹp nhường bao
Đây Tức Mạc, Chợ Viềng, kia chùa Cổ Lễ, Đông Cao
Gạo Hải Hậu, gạo Nghĩa Hưng dồi dào nổi tiếng
      Nam Định đất lành nhiều tuấn kiệt
      Giang sơn gấm vóc lắm nhân tài
Dân trí nâng cao cao đẹp tình người
Đời đổi mới đất trời sinh khí mới
Giang Châu, Sông Đáy, sông Đào trăng tỏa sáng
Rạng rỡ Đông A, Hành Thiện mạch trường xuân
      Đất quê văn hiến bao năm
Tiềm năng lợi thế lòng dân trông chờ
      Hồn quê làm đẹp hồn thơ.