Thứ Hai, 25 tháng 6, 2012


           HỒN QUÊ
                (ca trù)
      Thành Nam cảnh sắc con người
Là hoa muôn sắc là lời mẹ ru
      Đất văn đất võ từ xưa
Đẹp sao “tình bạn duyên thơ” ngời ngời
Non Côi sông Vỵ
Cảnh thanh bình dung dị đẹp nhường bao
Đây Tức Mạc, Chợ Viềng, kia chùa Cổ Lễ, Đông Cao
Gạo Hải Hậu, gạo Nghĩa Hưng dồi dào nổi tiếng
      Nam Định đất lành nhiều tuấn kiệt
      Giang sơn gấm vóc lắm nhân tài
Dân trí nâng cao cao đẹp tình người
Đời đổi mới đất trời sinh khí mới
Giang Châu, Sông Đáy, sông Đào trăng tỏa sáng
Rạng rỡ Đông A, Hành Thiện mạch trường xuân
      Đất quê văn hiến bao năm
Tiềm năng lợi thế lòng dân trông chờ
      Hồn quê làm đẹp hồn thơ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét